جشنواره غذا برای میمونها در تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره غذا برای میمونها در تایلند

هر ساله در چنین روزهایی، در «لپبوری» از شهرهای مرکزی تایلند جشنواره ای برگزار می شود، پر از غذا و خوراکی های رنگارنگ. اما این خوراکی ها، نه برای مردم که برای میمون های این شهر است!

مهدی بیگی در گزارشش، می گوید که چرا میمون های این شهر، اینقدر عزیزند!