نیروهای دولت سوریه دومین منطقه را در شرق حلب 'تصرف کردند'

شرق حلب حق نشر عکس Reuters

منابع نظامی سوریه از تصرف منطقه جبل بدرو، دومین منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق حلب قرار داده اند.

پیشتر شورشیان و گروه های مسلح مخالف دولت سوریه تایید کرده بودند که منطقه "مساکن هنانو" بزرگترین محله شرق حلب به دست نیروهای دولتی سوریه افتاده است.

از سال ۲۰۱۲ تا کنون این اولین بار است که نیروهای وابسته به حکومت سوریه منطقه‌ای را در شرق حلب به طور کامل از شورشیان پس می گیرند.

صدها غیرنظامی همزمان با پیشروی نیروهای دولتی در شرق حلب به مناطق تحت کنترل این نیروها گریخته اند.

حلب دومین شهر بزرگ سوریه در شمال این کشور است و مناطق اطراف آن به مهم‌ترین جبهه نبرد میان نیروهای مختلف درگیر در جنگ داخلی سوریه تبدیل شده است.

حق نشر عکس Reuters

شرق حلب در هفته های اخیر صحنه بمباران شدید جنگنده های سوریه وروسیه بوده است.

گفته شده که دست کم ۲۵۰ هزار غیرنظامی در این مناطق با کمبود مواد غذایی و سایر مایحتاج روبرو هستند.


سباستین آشر، ادیتورامور عربی بی بی سی

این حمله، بزرگترین حمله‌ای است که تا کنون به شورشیان مخالف دولت در حلب می‌شود. بنظر می‌رسد که آنها به سرعت مناطق تحت کنترل خود را در جریان حمله نیروهای دولتی از دست می‌دهند.

عملیات نیروهای دولت سوریه علیه شورشیان مخالف که کنترل شرق حلب را در دست دارند، از دو هفته گذشته شدت یافته است.

از دست دادن "هنانو" پیروزی استراتژیک و نمادین برای نیروهای هوادار بشار اسد بشمار می‌رود. با توجه به این که این بخش از سوریه جزو اولین مناطقی بود که در سال ۲۰۱۲ به کنترل شورشیان مخالف درآمد.

ظاهرا هدف نیروهای دولتی قطع مناطق تحت کنترل شورشیان در دو نقطه است.

در حال حاضر درگیری‌هایی سنگین در منطقه سخار در جریان است. اگر شورشیان این منطقه را هم از دست بدهند، نیروهای دولتی به هدف خود خواهند رسید.

در پی شدت گرفتن درگیری‌ها موجی از غیرنظامیان ساکن در این مناطق به سمت سایر مناطق تحت کنترل شورشیان و همچنین به نواحی تحت تسلط نیروهای دولتی گریخته‌اند.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط