فرار هزاران غیرنظامی از شرق حلب به مناطق تحت کنترل دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرار هزاران غیرنظامی از شرق حلب به مناطق تحت کنترل دولت

نیروهای طرفدار بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه می گویند، در شرق شهر حلب- در شمال این کشور- پیشروی های بیشتری داشته اند و امروز، دو محله دیگر را، از کنترل مخالفان در آورده اند. هزاران نفر از ساکنان قسمت شمالی ِ بخش شرقی شهر،- که در کنترل مخالفان بوده،- مشغول ترک این مناطق هستند. گزارش شده که خیلی از آنها، به نیروهای دولتی پناه برده اند. کسری ناجی از نبردهای روزهای اخیر گزارش می دهد، که به نظر می رسد نیروهای طرفدار بشار اسد را در آستانه پیروزی بزرگی قرار داده.