مراسم یادبود فیدل کاسترو از امروز در هاوانا شروع شده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم یادبود فیدل کاسترو از امروز در هاوانا شروع شده

مراسم یادبود رهبر درگذشته کوبا از امروز در هاوانا پایتخت شروع شده. صفهای طولانی مردم از مقابل تصویر فیدل کاسترو امروز و در طول روزهای آینده عبور می کنند. در کشورهای دیگر نیز به همین منوال یاد فیدل کاسترو را گرامی داشتند هر چند تهدیدهای دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب آمریکا به قوت خود باقی ماند. سشیاوش اردلان گزارش میدهد.