مقاومت داعش در موصل با کشتار غیرنظامیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقاومت داعش در موصل با کشتار غیرنظامیان

با شدت گرفتن عملیات برای پس گرفتن موصل ازداعش ، خبررسیده داعش، بطور گسترده غیرنظامیان را می کشد. به گفته سازمان ملل، شبه نظامیان داعش، دوازده نفر را کشته اند که مخالف استفاده از بام خانه هایشان برای پرتاب راکت بودند. براساس این گزارشها، داعش متهمان به دادن اطلاعات به نیروهای عراقی را هم می کشد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.