پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب

در ادامه پیشروی های نیروهای طرفدار بشار اسد، در حلب، شماری ازمحلات شرق شهر که هنوز در کنترل مخالفان است، به شدت از هوا بمباران شده است. گفته می شود که در روزهای اخیر، مخالفان حدود 40 درصد از مناطق تحت کنترلشان را از دست داده اند. سازمان ملل می گوید نزدیک به شانزده هزار نفر در دو روز اخیر از محلات جنگ زده شرق شهر فرار کرده اند. در همین حال، فرانسه خواهان جلسه فوری شورای امنیت برای بررسی بحران انسانی در این شهر .

کسری ناجی گزارش می دهد.