حراج دستنوشته‌های موسیقی کلاسیک؛ نت‌های منسوب به بتهوون فروش نرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حراج دستنوشته‌های موسیقی کلاسیک؛ نت‌های منسوب به بتهوون فروش نرفت

یک نسخه دستنویس موسیقدانی مشهور در قرن نوزدهم همین چند ساعت پیش در یک حراجی لندن به رقم بی سابقه ۵ میلیون دلار فروش رفت. اما نسخه دست نویس دیگری هم بود که گرچه می گفتند دست خط بتهوون است اما کارشناسان در اصالتش تردید داشتند و برای همین فروش نرفت.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.