متولد قرن 19 در قرن 21 تولدش را جشن گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

متولد قرن ۱۹ در قرن ۲۱ تولدش را جشن گرفت

امروز تنها متولد رسمی قرن نوزدهم میلادی، صد و هفدهمین سالگرد تولدش را جشن می‌گیرد. اِما مورانو، که در نزدیکی شهر میلان به دنیا آمده حکمفرمایی سه پادشاه ایتالیا، یازده پاپ و البته دو جنگ جهانی را به چشم دیده. همشهریان او در پالانزا مراسمی را به همین مناسبت برپا کرده‌اند. اِما گفته که حالش خوب است و به گفته خودش، دکترش هم این را تأیید کرده است.

برگردان گزارش کاترینا رنتون را ببینید.