تداوم درگیری‌‍‌ها در حلب و کشتار غیرنظامیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم درگیری‌‍‌ها در حلب و کشتار غیرنظامیان

فرانسه و نماینده ای از شورای شهر حلب از جامعه جهانی خواسته اند با برقراری آتش بسی فوری و ایجاد مسیرهای امن، به حدود 250 هزار نفر ساکنان شرق حلب فرصت دهند تا مهلکه را ترک کنند. در روزهای اخیر با تشدید بمبارانهای هوایی روزانه دهها نفر در این قسمت شهر کشته شده اند. بمبارانهایی که روسیه می گوید هدفشان گروههای تروریستی است.

گزارش کسری ناجی را ببینید با این توضیح که تصاویر آن ناراحت کننده است.