صدهزار دلار کمک مردمی برای گودال بی‌خاصیت

مدتی پیش شرکتی که بازی محبوب "ورق علیه بشریت" (Cards Against Humanity)را ساخته، از مردم خواست پول بدهند که جایی در آمریکا یک گودال عظیم بکنند، بی‌دلیل، "همین‌جوری".

باورش آسان نیست ولی تا لحظه نوشتن این گزارش مردم حدود صدهزار دلار برای گودال بی‌خاصیت کمک کرده‌اند.

در فراخوانی که روی وبسایت سازمان‌دهندگان این ایده منتشر شده آمده: "تعطیلات نزدیک است. در آمریکا هم که همه‌چیز روبه‌راه است. فکر کردیم یک گودال عظیم بکنیم."

کندن گودال چندین روز است آغاز شده و کمک‌های مردمی همچنان ادامه دارد.

در بخش "سؤال‌های رایج مخاطبان" آمده: "چرا این همه پول را به خیریه نمی‌دهید؟" گردانندگان پاسخ داده‌اند: "شما چرا این همه پول را به خیریه نمی‌دهید؟"

گردانندگان می‌گویند کارشان هیچ "معنای عمیق‌تری" ندارد. ضمن اینکه اعلام نمی‌کنند گودال دقیقا کجای آمریکا کنده شده.

می‌نویسند: "فرض ما این است که به نظرتان بامزه می‌آید. ممکن است الان متوجه نشوید. ولی چند ماه دیگر ماجرای گودال یادتان می‌افتد و توی دل‌تان می‌خندید."

طراحان ورق علیه بشریت پیشتر هم از این کارها کرده‌اند.

سال ۲۰۱۴، بیش از ۳۰ هزار بسته مدفوع فروختند. پارسال هم به مشتری‌ها پیشنهاد دادند "پنج دلار بدهند "هیچی" بخرند."

ورق‌ علیه بشریت به پول جمع کردن برای خیریه شهرت دارد. طبق اعلام خود گروه، از سال ۲۰۱۲ تا کنون نزدیک ۴ میلیون دلار برای خیریه‌های "محبوب" خودشان پول جمع کرده‌اند.