مصاحبه اختصاصی بی بی سی با پسر گلناره کریموو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی در مورد وضعیت دختر رئیس‌جمهوری سابق ازبکستان

ازبکستان دو روز دیگر رئیس جمهوری جدید خود را انتخاب می کند. از زمان مرگ ناگهانی اسلام کریمف سوال ها در مورد وضعیت گلناره، دخترش افزایش یافته. گلناره حدود سه سال است که در تاشکند در حبس خانگی است. اخیرا شایعه شده بود که او را مسموم کرده اند. پسرش اسلام در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی از نگرانی هایش در مورد وضعیت مادرش به ما گفت.

عبرت صفا گزارش می دهد.