دونالد ترامپ ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دونالد ترامپ ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد

همانطور که در گزارش ژیار آمد رئیس جمهوری منتخب آمریکا در روزهای گذشته مشغول کامل کردن لیست پیشنهادی وزرای خود بوده. او دیشب هم در یک سخنرانی در ایالت اوهایو، گفت ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرده. جیمز ماتیس، فرمانده ارشد در ارتش آمریکا بوده و بارها نسبت به نقش ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.