دیدار با غیرنظامیانی که از شرق حلب فرار کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با غیرنظامیانی که از شرق حلب فرار کردند

در ادامه عملیات نیروهای ارتش بشار اسد و متحدان او، منطقه دیگری از شرق شهر حلب از شورشیان پس گرفته شده، محله طارق الباب. دیشب این منطقه شاهد آتشباری سنگینی بود. حالا نیروهای دولت بشار اسد کنترل مستقیمی روی مسیر دسترسی غرب به فرودگاه اصلی حلب پیدا کرده اند. شصت درصد شهر حلب در عملیات اخیر از دست شورشیان خارج شده. لیز دوست خبرنگار بی بی سی به میان غیرنظامیانی رفته که از شرق حلب فرار کرده و خود را به غرب شهر رسانده اند.