Footage shows fire at US club night
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویر ویدئویی از آتش سوزی کنسرت در اوکلند کالیفرنیا

دست کم ۹ نفر در آتش سوزی در محل یک کنسرت موسیقی در شهر اوکلند کالیفرنیا کشته شده اند و پلیس تخمین می زند تعداد کشته شدگان تا چهل نفر افزایش یابد.