تاریخچه قرص ضدبارداری در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخچه قرص ضدبارداری در آمریکا

تنها در سال ۱۹۷۲ میلادی بود که همه زنان توانستند به طور قانونی به قرص ضدبارداری دسترسی پیدا کنند