مراسم دفن خاکستر فیدل کاسترو در سانتیاگو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم دفن خاکستر فیدل کاسترو در سانتیاگو

دیروز، خاکستر فیدل کاسترو، در قبرستانی در شهر سانتیاگوی کوبا، زیر یک ستون سنگی پنج متری، در یک جعبه، آرام گرفت. آقای کاسترو- که جمعه دو هفته پیش در نود سالگی درگذشت، وصیت کرده بود که در این شهر و در کنار «خوزه مارتی»، قهرمان استقلال کوبا به خاک سپرده شود. از سانتیاگو، خبرنگارمان سام فرزانه گزارش می‌دهد.