آنگلا مرکل: پوشاندن کامل صورت با روبنده باید در آلمان ممنوع شود

حق نشر عکس Getty Images

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفته است که اگر از نظر قانونی ممکن باشد، زدن روبنده‌هایی که تمام صورت را می پوشاند باید در آلمان ممنوع شود.

خانم مرکل که در اجلاس حزب خود سخن می گفت، تأکید کرد که در فرهنگ آلمان پذیرفته نیست که زنان تمام صورت خود را بپوشانند، طوری که بعضی زنان مسلمان با روبنده این کار را می‌کنند.

اگر این پیشنهاد عملی شود، روبنده به طور کامل ممنوع نمی شود، بلکه زدن آن در اماکن عمومی مثل مدارس، دانشگاه ها و دادگاه‌ها ممنوع می شود.

خبرنگار بی بی سی در برلین می گوید این نخستین بار است که صدراعظم در یک سخنرانی مهم چنین اظهارنظری می کند.

حزب خانم مرکل با افزایش محبوبیت رقیبان راستگرایی همچون حزب پوپولیست آلترناتیو برای آلمان روبروست.

این احزاب تبلیغات خود را بر پایه نارضایتی عمومی از سیاست های مهاجرپذیری دولت خانم مرکل بنا کرده اند.