وضعیت آوارگان در منطقه تاریخی دیاربکر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت آوارگان در منطقه تاریخی دیاربکر

عفو بین الملل از ترکیه خواسته کاری کند که صدها هزار نفر که در جریان درگیری های مناطق کردنشین آواره شده اند، بتوانند به خانه هایشان بازگردند. گزارش تازه عفو بین الملل که به وضعیت زندگی ساکنان سور، منطقه تاریخی شهر دیاربکر پرداخته، می گوید این یک بحران بزرگ است.

خشایار جنیدی از دیاربکر گزارش می دهد .