صد زن: نگاهی به کارنامه گلجهان بابا صادق‌وا چهره سیاسی تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن: نگاهی به کارنامه گلجهان بابا صادق‌وا چهره سیاسی تاجیکستان

گلجهان بابا صادق‌وا، از معدود زنان تاجیک است که در زمان شوروی تا به مقام دبیر حزب کمونیست تاجیکستان رسید. از ۸۰ سال عمرش، او در ۲۵ سال اخیر ریاست اولین سازمان غیردولتی در امور زنان را بر عهده داشت که عده‌ای از زنانِ مثل او تحصیل کرده را گردهم آورده بود. این سازمان که اکنون خود را منحل اعلام کرده، تحت رهبری خانم بابا صادق‌وا برای بالا بردن جایگاه زنان تاجیک در جامعه، تهیه و تصویب قانونهای مربوط به تحصیل دختران، جلوگیری از خشونت علیه زنان و تأمین برابری حقوق زن و مرد در تاجیکستان فعالیتهای زیادی انجام داده است.

در ادامه‌ گزارشهای "۱۰۰ زن" گلجهان بابا صادق‌وا از تجربه کارش در شش دهه گذشته، وضعیت اجتماعی زنان تاجیک و برنامه‌های آینده‌اش می‌گوید.