نامزدهای شخصیت های سال 2016 مجله تایم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزدهای شخصیت های سال ۲۰۱۶ مجله تایم

مجله تایم طبق سنت، صبح چهارشنبه به وقت آمریکا، شخصیت سال ۲۰۱۶ را معرفی می‌کند. بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به فهرست نامزدهای منتخب تایم. این گزارش را ببینید.