پارلمان بریتانیا به آغاز خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای داد

Image caption ۴۶۱ نماینده پارلمان بریتانیا موافق خروج از اتحادیه اروپا بودند و تنها ۸۹ نفر با این طرح مخالفت کردند

پارلمان بریتانیا در تایید مصوبه دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا، امروز چهارشنبه رای داد که مقدمات این خروج پیش از پایان ماه مارس ۲۰۱۷، بیش از سه ماه دیگر آغاز شود.

۴۶۱ نماینده مجلس بریتانیا موافق خروج از اتحادیه اروپا بودند و تنها ۸۹ نفر با این طرح مخالفت کردند.

نمایندگان پارلمان همچنین از درخواست حزب کارگر این کشور حمایت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومی جدول زمان‌بندی خروج از اتحادیه اروپا بود.

بر اساس جدول زمان‌بندی دولت بریتانیا، این کشور در سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دو ساله ترک خواهد کرد.

در رفراندمی که تیرماه گذشته برگزار شد مردم این کشور با اکثریت ۵۲ درصد در مقابل ۴۸ درصد به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.

رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا پیامدهای گسترده در این کشور و در سطح بین‌المللی داشت و از جمله دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که مخالف خروج بود از مقام خود استعفا کرد و ترزا می جانشین او شد.