دادگاهی در هند 'سه طلاقه' کردن همسر را مغایر قانون دانست

جمعی از زنان مسلمان حق نشر عکس AFP

دادگاهی در شمال هند رای داده است که "سه طلاقه" کردن همسر مغایر قانون است.

به گفته دیوان‌عالی الله‌آباد، اقدام "سه طلاقه" کردن زن نمی‌تواند اقدامی فراتر از حقوق قانونی افراد باشد.

بسیاری از زنان مسلمان و گروه‌های مدافع حقوق بشر، در هند همواره خواهان تغییراتی در این مورد بوده‌اند.

به گفته آنها "سه طلاقه" کردن همسر از سوی شوهر و بویژه ادای سه بار لفظ طلاق در یک نشست، باعث می‌شود که زن مورد ظلم واقع شود و مشکلات روانی و مالی زیادی نیز بر او تحمیل شود.

حق نشر عکس AFP

رای دادگاه الله‌آباد، همزمان است با طرح پرونده دیگری در این مورد در دیوان عالی هند.

حامیان "سه طلاقه" کردن می‌گویند که از این قانون اسلامی تفسیر درستی نشده است.

در بسیاری از کشورهای اسلامی "سه طلاقه" کردن همسر متفاوت است و مذاهب مختلف اسلامی در این مورد اختلاف دارند.

دربرخی از این مذاهب "سه طلاقه" کردن همسر در یک جلسه و یا با سه بار ادای "طلاق" انجام نمی‌شود و چنین کاری مغایر تفاسیر شرعی آنها و یا قوانین جاری در آن کشورها و اقدامی غیرقانونی است.

به گفته حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی، در برخی از این مذاهب مانند فقه جعفری، "سه طلاقه" کردن همسر با شرایط خاص و با رعایت فواصل زمانی خاص می‌تواند در نهایت امکان پذیر باشد.

به تاکید آقای فرشتیان در این روند، "از جهت شرعی طلاق باید جاری شود و از جهت حقوق موضوعه باید ثبت شود" و زن و شوهر پس از مراحل قانونی این طلاق اولیه "بار دیگر به هم رجوع کنند یا با هم مجدد ازدواج کنند" و زندگی زناشویی را به صورت معمول و عرف موجود جامعه از سرگیرند؛ که در صورت اختلاف ممکن است برای بار دوم این دو از هم طلاق گیرند.

آقای فرشتیان می‌گوید که در برخی از کشورها و در این تفاسیر و قوانین از "سه طلاقه" کردن، در عمل به دو طرف فرصت زمانی کافی داده می‌شود تا در این مورد با تفکر و تعقل اقدام کنند.

جمعیت مسلمانان هند حدود ۱۵۵ میلیون نفر است و برخی از مسایل این اقلیت بزرگ هند از جمله طلاق و ازدواج در چارچوب "قوانین شریعت" صورت می‌گیرند. اما همه آنها از یک مذهب خاص پیروی نمی‌کنند و "سه طلاقه" کردن روندی واحد بین آنها ندارد.

به گفته منتقدان "سه طلاقه" کردن همسر در بویژه در هند با شیوه جاری مورد سوء استفاده بسیاری قرار گرفته است؛ و براساس گزارشها تکنولوژی مدرن بر این مشکلات و سوء استفاده ها افزوده است؛ و در برخی از موارد استفاده از پیام تلفنی، پست و یا حتی فیسبوک و اسکایپ برای "سه طلاقه کردن" دیده شده است.

موضوعات مرتبط