تلاش مجلس اسرائیل برای جلوگیری از تخریب خانه‌های شهرک‌نشینان یهودی در زمین‌های فلسطینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش مجلس اسرائیل برای جلوگیری از تخریب خانه‌های شهرک‌نشینان یهودی در زمین‌های فلسطینی

پارلمان اسرائیل در تلاش است تا از تخریب هزاران خانه ای جلوگیری کند که یهودیان در زمین های فلسطینی ها ساخته اند. اقدامی که انتقاد شدید فلسطینی ها و جامعه بین الملل را برانگیخته. تاکنون، اسرائیل ساخت و سازهای غیرمجاز شهرک نشینان تندرو را، غیرقانونی می دانست. موعد مقرر برای تخریب آمونا، بزرگترین شهرک یهودی نشین غیرقانونی در کرانه باختری نزدیک است و پارلمان در تلاش است با تغییر قوانین جلوی آن را بگیرد.

یولاند نل گزارش می دهد.