اتهام فساد مالی گریبان رئیس جمهوری کره جنوبی را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای متحدان و مخالفان به استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی

پارلمان کره جنوبی پارک گون هه، رییس جمهوری را استیضاح کرده است. خانم پارک متهم است که به یکی از دوستانش اجازه داده از نفوذ سیاسی او منافع اقتصادی کسب کند. ۲۳۴ نماینده به استیضاح او رای مثبت دادند و تنها ۵۶ نفر رای منفی دادند. آنگونه که نگین شیرآقایی گزارش می دهد این به این معناست که حتی هم حزبیهای خانم پارک هم می خواهند که او برکنار شود.