جنگ یمن؛ افزایش انتقادها از کشورهای غربی برای فروش سلاح به عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ یمن؛ افزایش انتقادها از کشورهای غربی برای فروش سلاح به عربستان

گروه های حقوق بشری از کشورهای غربی به خاطر فروش اسلحه به عربستان سعودی برای استفاده در جنگ یمن انتقاد کرده اند. عربستان پارسال حملات خود را به شیعیان حوثی در یمن آغاز کرد. شبه نظامیانی که ایران از آنها حمایت می کند. از آن زمان دستکم چهار هزار غیرنظامی کشته شده اند. فرگال کین گزارش می دهد با این هشدار که گزارشش حاوی جزئیاتی است که ممکن است برای بعضی ناراحت کننده باشد.