راهپیمایی روز جهانی حقوق بشر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهپیمایی روز جهانی حقوق بشر

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته همه ما می توانیم و باید در زندگی روزانه مان برای پیشبرد حقوق انسانی تمامی افراد تلاش کنیم. آقای بان گفته حقوق بشر، هویت سازمان ملل متحد است و در اولویت این سازمان قرار دارد. به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر راهپیمایی هایی در کشورهای مختلف برگزار می شود.

مسعود آذر گزارش می دهد.