پناهجویان صربستان؛ سرما اینجا جان می گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان صربستان؛ سرما اینجا جان می گیرد

سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که فرارسیدن فصل سرما میتواند جان هزاران نفر از پناهجویانی را که در صربستان مستقر شده اند، به خطر اندازد. بسیاری از این افراد، در ساختمانهای متروکه و فرسوده بلگراد زندگی می کنند.

گای دلونی از بلگراد گزارش می دهد.