دهها کشته و زخمی و انفجار بزرگترین کلیسای مصر در قاهره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دهها کشته و زخمی و انفجار بزرگترین کلیسای مصر در قاهره

انفجار بمب، هنگام مراسم نیایش در بزرگترین کلیسای مصر، دست کم «بیست و شش» کشته و دهها زخمی برجای گذاشت. این انفجار، در زادروز پیامبر اسلام رخ داده که در مصر تعطیل رسمی و روز جشن است؛ اما بدنبال حادثه امروز، عزای عمومی اعلام شد که تا دو روز دیگر هم، ادامه خواهد داشت.

مهرداد فرهمند از محل حادثه در قاهره گزارش می دهد.