تقلای زنان برای تغییر در کشوری محافظه کار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقلای زنان برای تغییر در کشوری محافظه کار

پارسال برای اولین بار به زنان در عربستان سعودی حق رای و نامزدی در انتخابات شوراهای شهر داده شد. اگرچه این شوراها قدرت زیادی در پادشاهی عربستان ندارند اما بسیاری امیدوار بودند که این موضوع، زمینه ای برای تغییر باشد. حنان رازق خبرنگار بی بی سی نگاهی کرده به تحولات یک سال گذشته در عربستان تا ببیند چه مورادی در امور زنان تغییر کرده.