شورشیان مخالف دولت از محله 'شیخ سعید' حلب هم بیرون رانده شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شورشیان مخالف دولت از محله 'شیخ سعید' حلب هم بیرون رانده شدند

ارتش سوریه می گوید که در حال در هم شکستن آخرین مقاومت گروههای شورشی در ناحیه ای محاصره شده در شرق حلب است و چیزی تا بازپس گیری کامل شهر حلب باقی نمانده. منطقه ای که چهار سال در برابر حمله سنگین نیروهای دولتی و بمباران هواپیماهای روس مقاومت کرد. ولی در نقطه دیگر از سوریه گروه داعش بر شهری مسلط شده که نه تنها برای بشار اسد بلکه برای روسها اهمیتی نمادین دارد. پالمیرا که گنجینه ای تاریخی در خود جای داده... علیرضا فولادی گزارش می دهد.