دوملیون کودک یمنی سوء تغذیه دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوملیون کودک یمنی سوء تغذیه دارند

  • 13 دسامبر 2016 - 23 آذر 1395

کمک رسان ها در یمن می گویند که بیش از دو میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد شده اند. صندوق کودکان سازمان ملل - یونیسف - هم گفته در یمن، هر ده دقیقه دست کم یک کودک بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری می میرد. مرکز نظامی شورشیان حوثی، شهر صعده در شمال یمن، نزدیک مرز عربستان سعودی است. نوا لال مقافی از بی بی سی عربی اولین خبرنگاریست که از زمانی که جنگ شروع شده، وارد این شهر شده است.