قانونی برای سیر کردن شکم گرسنگان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانونی برای سیر کردن شکم گرسنگان

آرش درم‌بخش، دیگر ایرانی تباری که در فهرست متفکران جهان قرار گرفته، این روزها در واشنگتن است و تلاش می‌کند طرح توزیع مواد غذایی اضافی فروشگاه‌ها بین نیازمندان را در آمریکا هم تبلیغ کند. او خود زمانی که دانشجو بود گاه به یک وعده غذا در روز بسنده می کرد. هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن، از او پرسیده که اجرای این طرح در فرانسه و اروپا چه‌قدر موفق بوده است.