حکایت های تلخ فراریان از موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکایت های تلخ فراریان از موصل

موصل، دومین شهر بزرگ عراق، زمانی پایتختی فرهنگی و پر از اقوام مختلف بود. اما بعد از آنکه به دست داعش افتاد، خوف و ترس بر آن حاکم شد. حالا عده‌ای از کسانی که از موصل گریخته‌اند، از داستان‌های وحشتناکی می‌گویند که تجربه کردند.

فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط