زنان ایزدی در خانه های امن آلمانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان ایزدی در خانه های امن آلمانی

با اهدای جایزه ساخاروف به نادیا مردا و لمیه حاجی بشر، دو دختر ایزدی در مقر سازمان ملل، بار دیگراذهان عمومی جهان متوجه جنایات داعش علیه زنان ایزدی در شمال عراق شد . (این جایزه روز گذشته طی مراسمی در بروکسل به آن ها داده شد). نادیا و لمیه پس از فرار از دست داعش به کمک جامعه ایزدیان آلمان به این کشور آمدند و توانستند نقش مهمی در افشای جنایات داعش ایفا کنند. دولت آلمان، با ایجاد خانه های امن، بیش از ۱۲۰۰ زن ایزدی را از شمال عراق به این کشور آورده است. در این خانه ها به این زنان کمک می شود، تا بر کابوس دوران اسارت در دست افراد داعش غلبه کنند و به زندگی عادی بازگردند. مریم انصاری به سراغ یکی از خانه هایی رفته که میزبان این زنان است و با یکی از آن ها دیدار کرده است.