پرونده تصادف قطار سمنان در مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرونده تصادف قطار سمنان در مجلس

گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس ایران درباره حادثه تصادف دو قطار در نزدیکی سمنان نشان می دهد که مشکل راه آهن ایران ساختاری است. در این حادثه حدود 50 نفر کشته شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، گفته که وزارت راه باید پاسخگو باشد. آنگونه که نگین شیرآقایی گزارش می دهد، بعضی نمایندگان حرف از استیضاح وزیر راه زده اند.