دیدار با خدایان خردسال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با خدایان خردسال

دیدار با خدایان، افسانه ای دیرینه است. اما در نپال، این دیدار یک افسانه نیست. قرن هاست که پای عده معدودی از دختر بچه ها در این کشور، به دنیای خدایان باز شده. سحر زند برای ملاقات با این خدایان خردسال به نپال سفر کرده است.