دلایل حضور ایران و روسیه در جنگ سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلایل حضور ایران و روسیه در جنگ سوریه

چرا روسیه و ایران تصمیم گرفتند به هر قیمتی شده جلوی سقوط حکومت بشار اسد را بگیرند؟ هدفشان چه بود و همکاری شان چطور پیش رفت؟

مجید خیام دار گزارش می دهد.