آتش بس حلب چند ساعتی بیشتر دوام نیاورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش بس حلب چند ساعت بیشتر دوام نیاورد

از شرق حلب چیزی نمانده، جهنمی شده پر از مخروبه و جسد، هزاران نفر هنوز در ساختمانها گیر افتاده اند. این را مخالفان می گویند. بشار اسد می گوید شهر را از دست تروریستها خارج کرده و ساکنان شرق را که گیر آنها افتاده بودند، اکنون با آغوش باز می پذیرد. دولت اسد می تواند بگوید که تقریبا کل شهر را با کمک روسیه و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران، در اختیار گرفته.

ژیار گل گزارش می دهد.