پسر آمریکایی زیر خروارها برف زنده به گور شد

حق نشر عکس FAMILY HANDOUT

پسر نوجوانی که روی تلی از برف در نیویورک بازی می‌کرد، به علت فروریختن خروارها برف مدفون شد و جان خود را از دست داد.

جاشوا دمارست ۱۳ ساله، به دنبال این حادثه درگذشت اما دوست او تایلر دی پس از ساعت‌ها ماندن در زیر برف، زنده پیدا شد.

احتمالا یک ماشین برف روب باعث فروریختن تپه شده است. این ماشین برف‌های پارو شده را روی این تل برفی تلنبار کرده بود. تایلر، پسری که از این حادثه جان سالم به در برد، به پلیس گفته است قبل از "تاریک شدن همه جا" صدای بوق شنیده است.

پلیس پس از تلفن خواهر تایلر که خبر داد برادرش به خانه برنگشته، عملیات نجات را با کمک سگ‌های جستجو شروع کرد.

در عملیات نجات که چندین ساعت طول کشید، هفت تن برف از این توده برفی در دهکده گرینویچ نیویورک تخلیه شد.

حق نشر عکس ABC

موضوعات مرتبط