مقام‌های ایران "پیروزی" در حلب را به مقام‌های سوریه تبریک گفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقام‌های ایران "پیروزی" در حلب را به مقام‌های سوریه تبریک گفتند

رئیس جمهوری و وزیران خارجه و دفاع ایران دیروز در تماس تلفنی با همتاهای سوری خود، پیروزی در حلب را به آنان تبریک گفتند. شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه در شکست دادن شورشیان در شرق حلب نقش کلیدی داشتند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه نگران گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه هستند.

ژیار گل گزراش می دهد.