آلودگی هوای پکن چندین برابر حد مجاز اعلام شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلودگی هوای پکن چندین برابر حد مجاز اعلام شد

وضعیت آلودگی هوا در پکن بار دیگر زندگی مردم را مختل کرد. هوای پایتخت چین چندین برابر آلوده تر از حد مجاز است و مانند شهرهای بزرگ در دنیا به معضلی روبه رشد و غیرقابل چشم پوشی تبدیل شده است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.