آوارگی هزاران نفر از مردم سودان جنوبی پس از سه سال جنگ داخلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوارگی هزاران نفر از مردم سودان جنوبی پس از سه سال جنگ داخلی

سازمان ملل می گوید شرایط در جنوب سودان می تواند به نسل کشی و پاکسازی نژادی منجر شود. از سه سال پیش بحران در جوبا، پایتخت سودان جنوبی به جنگ داخلی منجر شده است. در ماه ژوئیه، قرارداد شکننده صلح به جایی نرسید و جنگ ادامه یافت. خبرنگار حوزه آفریقای بی‌بی‌سی، الستر لیثهد از مرز اوگاندا و سودان این گزارش را فرستاده. جایی که هزاران نفر از مردم سودان جنوبی به دنبال رسیدن به منطقه ای امن، از آن عبور می کنند.