نخست‌وزیر لهستان تجمع معترضان را 'رسوایی' خواند

حق نشر عکس AP
Image caption معترضان جمعه شب در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند

بئاتا شدوو، نخست‌وزیر لهستان، حرکت معترضان برای محاصره پارلمان این کشور را به شدت محکوم کرده و اقدام مخالفانش را یک "رسوایی" خوانده است.

معترضان در ورشو در حمایت از نمایندگان مخالف قوانین جدید، پارلمان لهستان را محاصره کردند. قوانین جدید برای دسترسی خبرنگاران به نمایندگان محدودیت ایجاد می‌کند.

دونالد توسک، رییس شورای اروپا، از دولت لهستان خواسته است که به قانون اساسی احترام بگذارد و حق آزادی بیان را به رسمیت بشناسد.

پس از مخالفت ها که تا دیروقت جمعه ادامه داشت، پلیس وارد عمل شد تا مسیر خروج خودروی های مقام‌های دولتی را باز کند.

حزب حاکم پوپولیست دست راستی لهستان می خواهد تعداد خبرنگارانی را که اجازه پوشش فعالیت پارلمان را دارند، محدود کند.

حق نشر عکس EPA

اعتراض نمایندگان مجلس باعث به تعویق افتادن رای‌گیری بودجه در ساختمان اصلی پارلمان شد. رای‌گیری در محل دیگری انجام شد.

مخالفان می‌گویند دولت، با انجام رای‌گیری در خصوص بودجه سال آینده در خارج از ساختمان اصلی پارلمان، و جلوگیری از حضور نمایندگان رسانه‌ها قانون را نقض کرده است.

پس از بازگشت دموکراسی در سال ۱۹۸۹این اولین باراست که رای‌گیری در خارج از مقر اصلی پارلمان لهستان برگزار می‌شود.

به گفته یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت و اعضای دیگر حزب، نمایندگان پارلمان برای رای‌گیری به حد نصاب رسیده بودند.

مخالفان دولت خواستار رای‌گیری مجدد در مقر اصلی پارلمان در هفته آینده هستند.

حزب حاکم قانون و عدالت از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته همواره به محدود کردن آزادی مطبوعات متهم شده است.

سال آینده تنها چند خبرنگار اجازه خواهند داشت وارد پارلمان شوند و به پنج شبکه تلویزیونی منتخب اجازه داده می‌شود جلسه‌های مجلس را ضبط کنند.

حق نشر عکس Huw Evans picture agency
Image caption یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت تالار پارلمان را ترک کرد

یکی از بزرگترین سازمان های رسانه‌ای مستقل لهستان با انتشار بیانیه‌ای گفته است: "این محدودیت، نه تنها روزنامه‌نگاران، بلکه حق شهروندان را برای آگاهی از فعالیت نمایندگان آنان در مجلس نقض می‌کند ."

دولت می‌گوید این اقدامات محدود کننده نیست و از "ایجاد مزاحمت" خبرنگاران برای نمایندگان مجلس جلوگیری می‌کند.

نمایندگان مخالف، از روز جمعه اعتراض خود را آغاز کردند. یک نماینده پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود "رسانه‌های آزاد".

مارک کوچینسکی، رئیس پارلمان گفت که دیگر به این نماینده اجازه شرکت در بحث‌های پارلمانی داده نخواهد شد.

اما نمایندگان مخالف همه به صحن مجلس ریختند. اقدامی که گفته می‌شود در ۱۰ سال گذشته در مجلس لهستان سابقه نداشته است.

موضوعات مرتبط