بمبگذاری در قیصریه ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بمبگذاری در قیصریه ترکیه

رییس جمهوری ترکیه، شبه نظامیان کرد را به بمبگذاری در شهر قیصریه متهم کرده. در انفجار امروز دست کم سیزده نظامی کشته و ۵۵ نفر مجروح شده اند. اتوبوس حامل این نظامیان، توسط یک خودروی بمبگذاری شده، هدف قرار گرفت. هفته پیش هم در بمبگذاری در استانبول، بیش از چهل نفر کشته شدند که شبه نظامیان کرد مسئولیت آن حمله را پذیرفتند.

خشایار جنیدی از استانبول گزارش می دهد.