مراسم یادبود اولین ضانورد امریکایی که دور زمین گشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم یادبود اولین فضانورد امریکایی که دور زمین گشت

مراسم یادبود جان گلن، فضانورد سرشناس آمریکایی در شهر کلمبوس ایالت اوهایو برگزار شد. برای ادای احترام به گلن، که حدود ۱۰ روز پیش در ۹۸ سالگی درگذشت، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گرد آمدند.

جین او-برایان گزارش می دهد.