هنری هایملیک، مردی که جان صدها هزار نفر را نجات داده درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنری هایملیک، مردی که جان صدها هزار نفر را نجات داده درگذشت

مانور هایملیک یا «فشار ناگهانی به شکم» یکی از مهمترین فوریت‌های پزشکی است. این روش که برای جلوگیری از خفگی ناشی از ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی به کار می‌رود، می‌تواند از مرگ بسیاری از افراد جلوگیری کند. هنری هایملیک، ابداع‌کننده این روش دیروز در سن ۹۶ سالگی در گذشت. او این روش را در سال ۱۹۷۴ ابداع کرد و هزاران نفر جان خود را مدیون آن هستند.

دیوید کمپناله گزارش می دهد.