کاهش ارزش لیر چه تاثیری بر اقتصاد ترکیه گذاشته است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش ارزش لیر چه تاثیری بر اقتصاد ترکیه گذاشته است؟

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم امسال برای نخستین بار در ۹ سال گذشته رشد منفی داشته، عمدتا به خاطر بی ثباتی سیاسی. لیر ترکیه هم امسال ۲۰ درصد از ارزشش را دست داده، شرایطی که نگرانی عمده ای برای رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده رقم زده. خشایار جنیدی در گفت و گو با سلوا دمیرالپ، استاد دانشگاه کُچ در استانبول، از او درباره تبعات کاهش ارزش لیر بر اقتصاد ترکیه سوال کرده است.