جنگی پیچیده؛ طرف های درگیر در جنگ سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگی پیچیده؛ طرف های درگیر در جنگ سوریه

در جنگ سوریه که از چهار سال پیش آغاز شده، ده ها گروه شبه نظامی با هم می جنگند. هزاران داوطلب شیعه برای حمایت از بشار اسد به آنجا رفته اند و هزاران داوطلب سنی به شبه نظامیان اسلامگرا پیوسته اند. این گروه ها از طرف همسایگان و قدرتهای غربی حمایت می شوند. ژیار گل در این گزارش تلاش می کند که این کلاف سردرگم را تا حدی برای ما باز کند.