مصوبه  شورای امنیت برای ورود فوری ناظران سازمان ملل به حلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصوبه شورای امنیت برای ورود فوری ناظران سازمان ملل به حلب

شورای امنیت، ساعاتی پیش اعزام فوری ناظران سازمان ملل را به شهر حلب تصویب کرد. این ناظران قرار است بر روند خروج مخالفان و غیرنظامیان از مناطق شرقی شهر نظارت کنند که در محاصره دولت است. روند خروج این افراد آغاز شده و گفته می شود که تعداد آنها به حدود سی هزار نفر می رسد. در طرف مقابل هم خروج ساکنان دو شهرک شیعه نشین تحت محاصره شورشیان در استان ادلب امروز آغاز شد. آیدین صالحی از آخرین تحولات سوریه گزارش می دهد.