"لحظه خروج کامیون قاتل از بازار کریسمس برلین"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سعید از برلین لحظه خارج کردن کامیونی که با آن به بازار کریسمس حمله شد را فرستاده

سعید از برلین لحظه خارج کردن کامیونی که با آن به بازار کریسمس حمله شد را فرستاده.

او توضیح داده: "امروزساعت ۱۱ صبح من به محل حمله تروریستی رفتم. شهر کاملا امنیتی است بخصوص در مترو و بازارچه های کریسمس اما بیشتر از آلمانی‌ها، ما پناهجویان نگران وضعیت خودمان هستیم.

پناهندگانی که در کمپ ما هستند بسیار نگران هستند که بعد از این حمله مردم و پلیس چه رفتاری با ما خواهند داشت؟ آیا چنین حملاتی تاثیر منفی بر روند انجام پروسه پناهندگی ما دارد یا نه؟"

موضوعات مرتبط